55+faculteit

De 55+faculteit is een initiatief van drie consultancy’s op het gebied van marketing, communicatie en productontwikkeling. We adviseren en begeleiden organisaties bij het ontwikkelen van effectieve (online) marketing- en communicatiestrategieën en producten gericht op de oudere doelgroep. Daarbij maken we optimaal gebruik van onze kennis uit de wetenschap en praktijk.

Optelsom
We doen onze naam eer aan: de ! –faculteit- is een formule om de waarde van een getal uit te drukken, een optelsom van alle voorafgaande getallen. Eigenlijk net als met 55-plussers: ze hebben ruime ervaring als het gaat om emotionele beleving en acceptatie van producten en diensten. Kortom: zij zijn een optelsom van alle consumentenervaringen en daar moet je rekening mee houden!

Wie de oudere heeft, heeft de toekomst
De groep 55-plussers in Nederland neemt in rap tempo toe. Volop kansen dus voor doelgroepgerichte (online) marketing en optimale productontwikkeling. In 2025 is zelfs al 44 procent van de Nederlandse bevolking ouder dan 50 jaar. Ze hebben dan maar liefst 80 procent van de koopkracht in handen. Een enorm aantrekkelijke doelgroep dus voor bedrijven in allerlei branches. Hoog tijd dus om het gezegde eens wat bij te stellen: wie de oudere heeft, heeft de toekomst!

Het zijn net mensen
55-plussers, senioren, oude van dagen…give it a name. En eigenlijk: zijn het net mensen. Elk type oudere vraagt om een eigen benadering bij sales, marketing en productontwikkeling Als jij in staat bent aan te sluiten op de interesses en behoeften van de oudere doelgroep zijn de mogelijkheden eindeloos.  Als je producten en diensten biedt die naadloos aansluiten dan komt je doelgroep naar jou toe, in plaats van andersom.

Lees meer over onze diensten!