Effectief inspelen op behoeften en lifestyle van 55-plusser

Enschede/Almelo/Enter, 20 juni 2015

De 55+-faculteit (55+!) adviseert overheden en bedrijven hoe zij met producten en diensten in kunnen spelen op de wensen en behoeften van 55-plussers. Ook helpt het nieuwe kennisconsortium om effectieve communicatie- en marketingstrategieën gericht op deze senioren te ontwikkelen. De 55+-faculteit is een initiatief van Keijzer [marketing communicatie management], D’Andrea & Evers [productontwikkeling] en Adwise [internetmarketing] in nauwe samenwerking met Universiteit Twente en NewCom Research.

In 2025 is 44% van Nederland ouder dan 50 jaar. Daarmee worden senioren een steeds belangrijkere doelgroep voor overheden en bedrijven. Bovendien heeft deze doelgroep op dat moment 80% van de koopkracht in handen. Maar bedrijven en overheden hebben momenteel nog vaak geen idee hoe ze met deze doelgroep kunnen omgaan en kiezen veelvuldig voor een stigmatiserende op vooroordelen gebaseerde aanpak in communicatie, marketing, diensten en producten.

De 55+! baseert zich op internationale onderzoeksgegevens en hanteert op basis daarvan een segmentatiemodel. Want er blijken in grote lijnen vier groepen senioren te zijn, een segmentatie die al toepasbaar is vanaf de leeftijd van 50 jaar. Naast het eigen segmentatiemodel, hanteert de faculteit een verzameling wetenschappelijk bewezen do’s en don’ts in het aanspreken van senioren en beeldenbank  waarmee bedrijven en overheden ondersteund kunnen worden. Via workshops, sparringsessies maar ook quick scans krijgen bedrijven snel inzicht in de doelgroep en handvaten voor verbetering.

De partners beschikken over een eigen ‘huiskamer’ waarin testpanels van 55-plussers producten, websites, communicatiemiddelen en marketing- en verkoopstrategieën beoordelen. Meer informatie is te vinden op www.55plusfaculteit.nl